Vrije plaatsen

De vrije plaatsen worden op deze pagina gepubliceerd vlak voor de start van elke aanmeldingsperiode en geactualiseerd voor de start van de vrije inschrijvingsperiode.

Aangezien we werken met een aanmeldsysteem zijn we voor de 'instroomjaren' (instapklas geboortejaar 2020, 1ste kleuterklas geboortejaar 2019 en voor het eerste leerjaar) verplicht om te werken met een systeem van 'dubbele contingentering'. De scholen hebben zo een extra instrument om te streven naar een sociale mix door een voorrangsregeling te hanteren voor indicator- (ind) en niet-indicatorleerlingen (nind). In Hoeilaart en Overijse streven de scholen naar de relatieve aanwezigheid op niveau van de fusiegemeente waartoe ze behoren. 

Voor de instroomjaren lees je in onderstaande tabel daarom 2 cijfers: eerst het aantal vrije plaatsen voor indicatorleerlingen (ind) / het tweede cijfer geeft het aantal vrije plaatsen voor niet-indicatorleerlingen (nind) weer.

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicatorleerling?

Indien jouw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is je kind een indicatorleerling:  Ontving het gezin een schooltoeslag voor een kind dat reeds naar school gaat voor het vorig schooljaar of het schooljaar daarvoor   en/of   heeft de moeder van het kind GEEN diploma secundair onderwijs?

 

In het overzicht hieronder vind je de vrije plaatsen op 31 mei 2021 in de gemeente Overijse. Binnenkort vind je hier de gegevens van zowel Overijse als Hoeilaart voor de start van de aanmeldperiode voor het schooljaar 2022-2023.

Beschikbare plaatsen

School Geboortejaar 2019
ind / nind
Geboortejaar 2018
ind / nind
Geboortejaar 2017
ind / nind
Geboortejaar 2016
ind / nind
Leerjaar 1
ind / nind
Leerjaar 2
ind / nind
Leerjaar 3
ind / nind
Leerjaar 4
ind / nind
Leerjaar 5
ind / nind
Leerjaar 6
ind / nind
GO! basisschool 't Kasteeltje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GO! basisschool 't Kasteeltje / wijkschool Prieeltje kleuterschool 0 0 0 0 - - - - - -
Gemeentelijke Basisschool Overijse Centrum 9 0 4 0 0 1 22 0 17 0
Gemeentelijke Kleuterschool "Lotharingenkruis" Maleizen 0 0 0 0 - - - - - -
Gemeentelijke basisschool Jezus-Eik 0 0 0 0 1 5 0 2 5 5
Sint-Jozefsschool Eizer 0 5 0 2 3 6 5 5 2 2
Vrije Basisschool 'De Lanetuin' Tombeek 7 0 6 0 0 3 1 4 4 3
Vrije Basisschool Maleizen 0 1 0 0 4 0 3 0 0 0
Vrije Basisschool O.L.V. Jezus-Eik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrije Basisschool O.L.V. Jezus-Eik - wijkschool kleuterschool 0 0 0 0 - - - - - -