Ombudsdienst inschrijvingen

 

Hoe is de ombudsdienst samengesteld?

De ombudsdienst bestaat uit een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging, één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de 3 deelnemende schoolbesturen (katholiek onderwijs, gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk onderwijs) uit beide gemeenten, de schepenen van onderwijs en (onderwijs)medewerkers van de beide lokale besturen en het Huis van de Kind Druivenstreek. Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. 

 Wat zijn de taken van de ombudsdienst tijdens de aanmeldingsperioden?

  • Filteren van materiële fouten en bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
  • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ODI.
  • Bij betwisting oordelen over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
  • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2024 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officiële document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

 Wat zijn de taken van de ombudsdienst na de aanmeldingsperioden?

  • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst.
  • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst gemeld.
  • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders via aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
  • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.
  • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de ombudsdienst deze wissel doorvoeren.

 

Hoe dien je een klacht in?

Mail naar aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be voor meer informatie over de behandeling van klachten of vragen tot uitzonderlijke situatie.

 

Termijn

De ombudsdienst inschrijvingen behandelt enkel klachten of vragen die betrekking hebben op de aanmeldingsprocedure.

De aanmeldingsprocedure loopt af bij de start van de vrije inschrijvingen.

Klachten en vaststellingen die na de termijn van 15 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Voor de toepassing van de termijnen worden zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, de schoolvakanties en facultatieve vakantiedagen niet meegerekend.

 

Informatie

Meer informatie over de werking en de samenstelling van de ombudsdienst inschrijvingen voor dit initiatief kan opgevraagd worden via aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be